להיות או לא להיות? מחויבות מקצועית, זהות עצמית וקליטה תעסוקתית בסיפורי חיים של רופאים עולים מברית המועצות לשעבר

Research output: Other contribution

Abstract

מטרה: לבדוק את הפרספקטיבה המקצועית של רופאים עולים מברית- המועצות לשעבר ואת תפיסת מקצועם אחרי שהגיעו לארץ. נבדקים: 26 רופאים עולים, שעלו לארץ בשנת 1990 ולמדו בקורס הכנה לקראת בחינת הרישוי ברפואה. שיטה: סיפורי חיים על סמך ריאיונות אישיים. מן הממצאים: (1) מרבית הרופאים שרואיינו סווגו כבעלי מחויבות מקצועית חזקה; (2) קורס ההכנה לקראת בחינת הרישוי היה עבור כל המרואיינים בבחינת המחשה חזקה ביותר של החזרה לתפקיד התלמיד: הקורס נתפס כמנגנון הגורם לרגרסיה מקצועית, המחזיר את הרופאים למעמד לא רצוי ומסמל את אי-ההכרה של החברה החדשה בתואריהם; (3) הביקורת ותחושת האכזבה מהקורס החריפו בשלב שבו החלו הרופאים לחפש מקום עבודה. תנאי השוק הרווי וחוסר האפשרות להשתלב במקומות עבודה כרופאים כלליים נתפסו כמקור לקשיים חמורים בתהליך החזרת הסטטוס התעסוקתי האבוד; (4) במרבית המקרים נמצא כי רמת מחויבותם של הרופאים זהה לפני העלייה לארץ ואחריה. במקרים שחל בהם שינוי בסוג המחויבות המקצועית של הרופא אחרי העלייה לארץ, הכיוון הוא לסוג של מחויבות רופפת יותר כלפי המקצוע.
Original languageHebrew
StatePublished - 1995

Cite this