לוחות חיים וההשלכות האקטואריות על פסיקות בתי המשפט בישראל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המאמר דן בהשלכות האקטואריות והכלכליות של ההבדלים בלוחות החיים המעודכנים שבשימוש על ידי שופטי בית המשפט - לוחות הלמ"ס לעומת לוח החיים של המל"ל ואשר בו משתמשים בהיוון תגמולי המל"ל. כמו כן מציג מחבר המאמר דוגמה של תביעת תלויים שנדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני השופטת ב. גילאור, ובוחן את ההשלכות הפרקטיות של ההבדלים בין לוחות החיים על ההיוונים האקטואריים המתוארים בחוות דעתו של המומחה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-34
Number of pages5
Journalרואה החשבון
Volume55
Issue number1
StatePublished - 2006

Cite this