לחלום את המקום מחדש: טיפוח תחושת מקום בקרב בדואים באזור נחל אריכה באמצעות שיקום המרחב המדומיין: [מאמר מחקר]

ג סימון, נועה אבריאל-אבני, חביבה פדיה, י בלפר

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תהליכי ההבניה של "תחושת המקום" בקרב בדואים בכפר בלתי מוכר בנגב נמצאים במוקד המחקר הנוכחי. המחקר תיעד תהליך שעוברת קבוצת בדואים בכפר לא מוכר בנגב בשיתוף עם ידידים יהודים. קבוצה זו החליטה לחרוג מכללי המשחק המוכרים, שבהם הבדואים ממלאים את תפקיד המדוכאים או הילידים המנושלים מזיכרונם ומזהותם, ובמקום זאת לבנות זהות חדשה המבוססת על תמהיל של הזהות הנוודית המסורתית אך מתנהלת מול סוגי שיח עכשוויים בחברה הישראלית והעולמית. ניתוח נרטיבי-פרשני של ראיונות עם מובילי התהליך השתמש במודל מרחב ומקום, המתאר את תפיסת המציאות כאינטראקציה בין המרחב הממשי, המרחב המדומיין והמרחב הסימבולי. הניתוח חשף כיצד פיתוח המרחב המדומיין – הכפר כמרכז שימור מסורת הרועים הבדואים – הוביל לשיקום המרחב הסימבולי ובעקבותיו לאיזון בתפיסת המרחב הממשי. תחושת המקום החדשה שנוצרה אפשרה לתושבים לבנות קשר בעל משמעות ההתיישבות שנכפה עליהם, ולפתח אחריות סביבתית וחברתית כלפיו. במקביל חשף ניתוח הראיונות את פוטנציאל ההשפעה של השותפים היהודים. להערכת החוקרים, הבנה מעמיקה של תהליכים מסוג זה תאפשר הבניה של תהליכי התערבות יזומה בקרב קבוצות דומות. לנוכח העוינות ההולכת ומתפתחת בנגב בין המגזר היהודי לבין המגזר הבדואי, המחקר מכין את הקרקע ואת הכלים ליצירת מודלים דיאלוגיים של זהות יהודית ובדואית במרחב הדרום.
Original languageHebrew
Pages (from-to)83-98
Number of pages16
Journalמחקרי הנגב, ים המלח והער‏ב‏ה
Volume7
Issue number4
StatePublished - 2015

Cite this