לילית, חוה והגבר המתאפק: הכלכלה הליבידינאלית של ביאליק ובני דורו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

על הגבריות היהודית-הציונית בסוף המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, ובמיוחד התשוקה הגברית, שייצוגי נשים בכלל ודמותה של לילית בפרט הם חלק ממנה. כיוון שהתשוקה הגברית כרוכה לבלי הפרד בתשוקה הלאומית, הרי היא מתגלה לא רק ביחס לאשה אלא לכל תחום שבו ודרכו האני מגדיר ומכונן את עצמו: ביחס לטבע, לעולם, לזמן ולמרחב, לעבר ולעתיד. המחברת מותחת קו מחבר בין שירי לילית לשירים שלכאורה אינם קשורים כלל למיניות או לנשים, ומציעה פרשנות לכלכלה הליבידינאלית הכוללת של שירי התחייה. במוקד הדיון עומדת שירתו של ביאליק, הבולט במשוררי התקופה, אך לצידה גם משוררים אחרים
Original languageHebrew
Pages (from-to)133-182
Number of pages50
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeכג
StatePublished - 2009

Cite this