לימוד הנושא גנטיקה בסביבה מתוקשבת: חקר ההישגים והמוטיבציה של התלמידים

נדין ניג'ם, משה ברק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. נושא זה נחשב מורכב וקשה להבנה אצל התלמידים. שיטות למידה חלופיות השונות מהשיטה המסורתית פותחו על מנת לשפר את ההישגים, רמת החשיבה והמוטיבציה אצל התלמידים. כמו כן, מושקעים מאמצים רבים לשלב את האמצעים המתוקשבים על מנת להשיג מטרה זו. למרות המאמצים הרבים לשלב אמצעים מתוקשבים בהוראת המדעים, ישנם מעט חומרי עזר ואמצעים מתוקשבים שעשויים לעזור בהוראת הגנטיקה. כמו כן, יש מעט מחקרים על שימוש במולטימדיה בלימוד נושא גנטיקה בישראל. מכאן עולה הצורך במחקר המוצע, שמטרתו היא לבדוק את השלכות לימוד נושא גנטיקה בסביבה מתוקשבת על ההישגים והמוטיבציה של התלמידים, במחקר פיתחו החוקרים יחידה לימודית מתוקשבת בנושא גנטיקה, המשתתפים היו 33+33 תלמידים בכתות ניסוי וביקורת משלושה בתי ספר תיכוניים. המחקר שילב את הגישה האיכותנית והכמותית, הנתונים נאספו באמצעות שאלוני עמדות, מבחני ידע במועדי קדם-סיום, תצפיות בכתה וראיונות עם תלמדים. נמצא כי התלמידים בכתות הניסוי הגיעו להישגים גבוהים יותר בהשוואה לתלמידי כתות הביקורת, אבל לא היה הבדל מובהק במוטיבציה של התלמידים בשתי הקבוצות במונחים של עניין, יעילות ותפיסת מסוגלות עצמית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
Subtitle of host publication כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
Editorsיורם עשת, אבנר כספי, יואב יאיר
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages164-171
StatePublished - 2019

Cite this