לכתוב את הקונפליקט בנוצרית - סיורי צליינים בעקבות ישוע הישראלי ובעקבות ישוע הפלסטיני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במרכז המאמר עומק הנוף עצמו כזירת מאבק טעונה, על פרשנותו, על אפשרויות ההזדהות השונות שהוא מציע והמציאות הפוליטית שהוא רומז אליה ומעצב אותה. ספרות מחקרית ענפה הוקדשה להטענת נופי הארץ במשמעות דתית ופוליטית, אך המאמר מעביר את הדיון אל תהליך עיצובה של המשמעות באינטראקציות שבין עולי רגל, מדריכי סיורים, והמרחב שבו הם נעים. במרכזו עומד מקרה המבחן של צליינים נוצרים אנגלו-סקסים בארץ הקודש, הנעים בין הגאוגרפיה הקדושה של עולם עולי הרגל לבין המרחב המשתנה, השנוי במחלוקת, שסביב חומת ההפרדה. המאמר מתמקד במתווכים שבין נופי המריבה לבין הפוסעים בהם - מדריכי טיולים, עלוני הדרכה - ופורש תמונה מורכבת, המתעצבת לא רק מן המפגש בין הגיונות פוליטיים שונים, אלא גם בין אורנטציות דתיות בסיסיות ושיקולים כלכליים. בארץ מריבה, מראה המאמר, הנוף עצמו מעוצב מחדש, עוטה "גלימות" משמעות שונות, או בלשון הכותב - גלימת ההתנגדות, גלימה נוצרית, גלימת חוק וסדר ותיירות שלווה, אך כל אחת מהן נתונה לסכנה מתמדת של פרימה וקריעה מצד סוכנים המחזיקים בעמדות מנוגדות.
Original languageHebrew
Title of host publicationישראל / פלסטין (קובץ בעריכת קרן אור שלזינגר, גדי אלגזי וירון אזרחי)
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
Pages336-367
Number of pages32
ISBN (Print)9789654939683
StatePublished - 2017

Cite this