לכתוב בשפת האחר: מבטים על ספרות עברית וערבית

נורית בוכוייץ (Editor), מרעי עבד אלרחמן (Editor), אלון פרגמן (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

לכתוב בשפת האחר הוא אסופת מאמרים דו-לשונית העוסקת בשאלת האחר בספרות העברית והערבית. מחשבת האחר, רב-תרבותיות ושיח מיעוטים, אשר נמצאים על סדר יומו של מחקר הספרות בעשורים האחרונים, נשענים על האבחנה האתנית כמושג-מפתח המגדיר את הזהות הקולקטיבית המרכזית. תשעת המאמרים המכונסים בספר זה מציירים תמונה של הספרות בטריטוריה הישראלית וסביבה, כשהיא עוסקת בשאלות של זהות ואחרוּת במצב של ריבוי קולות תרבותי. ההתבוננות בשאלת האחר בספרות העברית והערבית מראה שבין הספרויות מתקיימים קשרי יריבות וקרבה כאחד, שטווח המשמעויות של ייצוג האחר מושפע מתנודות היסטוריות ומשינויים תרבותיים. לכתוב בשפת האחר מציג מגוון מאמרים, ביניהם מאמרים העוסקים ברומנים של סמי מיכאל, בספרות העלייה הגדולה של שנות ה-50, בספרות פוליטית ערבית הנכתבת סביב הקונפליקט הישראלי-פלסטיני וביוצרים פלסטינים הממירים את שפת כתיבתם לשפת הכוח. בספר גם נכללים דברים שכתבו היוצרים סמי מיכאל ונעים עראידי. לכתוב בשפת האחר שואב את אופיו משיתוף-פעולה אקדמי של המחלקות לספרות עברית וערבית במכללת בית ברל. כל הכותבים בספר נטלו חלק בדו-שיח אינטלקטואלי שמטרתו הכרת האחר באמצעות הדיסציפלינה של הספרות ההשוואתית המאפשרת מבט רחב-היקף, רב-תרבותי וסימולטני על הספרות העברית והערבית. מאמרי הספר הודפסו בעברית ובערבית - ובכך מתממשת הלכה למעשה כותרת הספר. עורכי הספר: ד"ר נורית בוכוייץ היא ראש החוג לספרות עברית וכללית במכללת בית ברל, מחברת הספר "רשות מעבר: חילופי נורמות, מאיר ויזלטיר ושירת שנות השישים". ד´´ר עבד אלרחמן מרעי הוא ראש החוג ללשון עברית וספרותה במכון האקדמי להכשרת מורים ערבים במכללת בית ברל. ספרו האחרון הוא "הערבית והעברית בעבר ובהווה: עיון משווה בין שתי הספרויות". ד´´ר אלון פרגמן הוא ראש החוג לשפה וספרות ערבית במכללת בית ברל. מחקריו האחרונים עוסקים בתהליך רכישת השפה הערבית בקרב דוברי עברית כשפת-אם.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Number of pages328
StatePublished - 2010

Publication series

Name(פטיש) סדרת מקור לביקורת התרבות
Publisherרסלינג

Cite this