ללמד כשירות תרבותית באקדמיה בישראל - פרויקט בין-לאומי: [מתוך המדור: מן האקדמיה]

יוליה מירסקי, יוחאי נדן, לינה רוזין-ליפשיץ, יאן סרדצה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בארצות הגירה בעולם, כמו קנדה, ארה"ב, ואוסטרליה, הצורך ללמד כשירות תרבותית במקצועות האקדמיים היישומיים זכה להכרה ריבה והממסד המקצועי העמיד אמות מידה מפורטות לכשירות תרבותית. מעט מזה נעשה בישראל. במטרה להביא לשינוי המצב קם פרוייקט (Developing Modernized Curricula on Migrants' Lives in Israel)DEMO שזכה למימון מטעם האיחוד האירופי באמצעות התכנית היוקרתית ERSMUS+ מטרת הפרוייקט היא להגביר את המודעות של אנשי המקצוע לחוויות של עולים, מהגרים ופליטים בישראל ולהפוך את השירותים שהם נותנים למותאמים יותר לחברה הישראלית על המגוון התרבותי שלה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)60-62
Number of pages3
Journalמידעו"ס
Volume89
StatePublished - Apr 2019

Cite this