למה לא צריך לנפץ מיתוסים - המקרה של מיתוס פרומתאוס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמרו של דוד אוחנה עוסק בשאלה של פירוק המיבנה המיתי למרכיביו ובאופן זה על האפשרות לעמוד על מרכיבים חשובים בתודעה האנושית. המחבר מפריד בין תפקודו של המיתוס בסביבתו המקורית ובין תפקודו בסביבתו החדשה במציאות הפרשנית. מבחינה זו אפשר לומר שהסביבה הפרשנית המאוחרת מעניקה למיתוס הקדום חיים חדשים. למרות שאין המחבר נוקט במילים אלה, הוא מנסה לעמוד על המצב האינטר טקסטואלי של שני מצבי מיתוס, בין אם זה המיתוס הקדום ופרשנותו המאוחרת ובין אם מדובר על שני מיתוסים העוסקים במודע ושלא במודע באותו נושא. ציר מרכזי במחקרו של דוד אוחנה משמשים המוטיבים המיתיים הקשורים בשמו של פרומתאוס. מוטיבים שונים עולים כאן, הן במיתוס המקורי והן בשימוש שנעשה בו בשלבים תרבותיים מאוחרים יותר, כמו בתקופת הרנסנס וברומנטיקה של המאה הי"ט. חייו של המיתוס הפרומתאי עולים כאן בראייה היסטורית מגוונת. בחלקו האחרון של מחקרו המחבר מאיר בצורה מעניינת את שימושיו של המיתום של פרומתאוס בפילוסופיה החדשה, ובעיקר בחשיבה הפילוסופית על המדע המודרני.
Original languageHebrew
Title of host publicationהמיתוס ביהדות
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages73-94
Number of pages22
ISBN (Print)9652271888
StatePublished - 2004

Cite this