למידה חברתית בזיקה לאלימות בקרב נוער בדווי

איתי הס, תמר הורוביץ, שונית רייטר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבוסס על מחקר שנערך בקרב 595 תלמידים, הלומדים בארבעה בתי ספר במגזר הבדווי בנגב. למחקר היו שלוש מטרות עיקריות: לזהות דפוסי אלימות קיימים בקרב התלמידים, לבחון זיקה בין דפוסי האלימות לבין גורמים הקשורים ללמידה חברתית, כמו חשיפה לאלימות, וכן לבחון זיקה בין דפוסי אלימות לבין תחושות חוסר ביטחון ודאגות של התלמידים. ממצאי המחקר חושפים כי השתתפות הנוער הבדווי באירועי אלימות מילוליים ופיזיים קשורה בעיקר לחשיפה לאירועי אלימות במשפחה ובבית הספר. לא נמצאה זיקה בין דפוסי האלימות של הנוער הבדווי לתחושות חוסר הביטחון והדאגות השונות. The present paper describes a research conducted among 595 Bedouin Arab students from 4 Bedouin schools located in the southern part of Israel, the Negev. The aims of the research were to identify the patterns of violent behavior exhibited by the students, to reveal correlates between violent behavior and the variables of being exposed to violent behavior, feelings of insecurity and personal concerns. The findings suggest that violent behavior is significantly correlated with being exposed to verbal and physical violence at home and in the school and less affected by feelings of insecurity and personal concerns.
Original languageHebrew
Pages (from-to)129-142
Number of pages14
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Issue number29
StatePublished - 2009

Cite this