"למעשה זוהי גישה הוליסטית": בריאות ופיתוח בטיפול בילדים יתומים ופגיעים במלאווי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

על בסיס עבודת שדה אנתרופולוגית בארגון לא-ממשלתי הפועל באזורים הכפריים והפרה-אורבניים של מלאווי, ותוך התמודדות עם הדיון התיאורטי הרב-תחומי בשאלות של בריאות ופיתוח, מאמר זה יחקור את עבודתו של המשרד הקהילתי - ארגון לא-ממשלתי מקומי המציע שירותי בריאות ורווחה ומפעיל תוכניות פיתוח קהילתיות לילדים יתומים ופגיעים במלאווי. באמצעות ניתוח פעולתו של הארגון מבקש הפרק לדון בפעולתם של ארגונים מקומיים בתחום הבריאות, במתח המבני העולה מתוך המפגש בין ידע מקומי לידע בינלאומי, ובשדות המוקשים שבהם פועלים ארגונים מקומיים - אשר הוקמו כדי לתת פתרונות מקומיים בעודם נטועים בשיח ובפרקטיקות של עולם הפיתוח הבינלאומי. ניתוח פעולתו של המשרד הקהילתי ישמש בסיס לקריאה תיאורטית מחודשת של מערכת היחסים המורכבת של ארגוני בריאות מקומיים עם מערכת ידע ורעיונות המשלבת ידע מקומי וידע זר, וניהול יחסי הכוחות בין המקומי לבינלאומי. במסגרת קריאה זו יטען הפרק לצורך בהבנת מגבלות עבודת הפיתוח ועבודתם של ארגונים לא-ממשלתיים בתחום הבריאות בהקשרם המקומי, ולא רק כחלק מהקשר תיאורטי ביקורתי רחב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפיתוח בינלאומי באפריקה
Subtitle of host publicationבין הלכה ומעשה
Editorsיונתן נ' גז, רעות ברק וויקס, מניה כגן
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages97-118
Number of pages22
ISBN (Print)9781618385345
StatePublished - 2019

Cite this