למצוא את דרך הביניים: על הקשרים שבין לקחי השואה והיחס לאחרים

אלון לזר, טל ליטבק-הירש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את הקשרים בין לקחי השואה ותפיסת היחס לאחר אצל מבוגרים צעירים בישראל. ב"אחר" נכללו האחר הגרמני, האחר הפלשתיני-ישראלי, הנכונות ללמוד על סבלם של אחרים והנכונות להכיר בסבל של אחרים שחוו רדיפות והשמדה. הממצאים מצביעים על ניסיון להתייחס אל השואה והשלכותיה מתוך גישה מורכבת ורבת-פנים, כזו המנסה למצוא דרך ביניים בין הפרשנות הייחודית (הפרטיקולרית) השכיחה בישראל לבין הפרשנות האוניברסלית. דרך ביניים זו מבוטאת בקיומם של קשרים מורכבים בין הלקחים השונים של השואה לבין היחס לאחרים השונים (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)66-84
Number of pages19
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume7
StatePublished - 2009

Cite this