לפיתוח הדמוקרטיה בישראל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

הגישה הפוסט-ציונית היא תופעה מורכבת הנמצאת רק בראשיתה. הפוסט-ציונות היתה משנות התשעים הן שיח החושף את הסתירה שבהגדרת מדינת ישראל כ"יהודית-דמוקרטית" והן אורח חיים המבטא את תהליכי הליברליזציה והאינדיבידואליזציה שעוברת החברה הישראלית. עוצמת התופעה הפוסט-ציונית, היחס בין מימדיה השונים, ומידת השפעתה על סיום הקולוניזציה המתמשכת של השטחים הפלסטינים, יתבררו רק בעתיד. מאמר זה סוקר את ההסברים האפשריים להתפתחותה של הגישה הפוסט-ציונית בישראל, ולצורך כך מתמקד בארבע גישות עיקריות: הגישה הפוסט-אידיאולוגית, הגישה הפוסט-מודרניסטית, הגישה הפוסט-קולוניאליסטית והגישה הפוסט-מרקסיסטית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)24
Number of pages1
Journalאופקים חדשים
StatePublished - 2005

Cite this