'לפנים משורת הדין': המהלכים לגיבוש פשרה בתביעות הבעלות של הבדווים בנגב בשנות השבעים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בוחן את המהלכים לגיבוש פשרה בעניין תביעות הבעלות של בדווים מהנגב ואת הדו"ח שכתבה בנושא זה ועדה בראשות עו"ד פליאה אלבק (דוח אלבק). מאמר זה משתלב במחקרים העוסקים בגיבוש דיני המקרקעין בישראל ובהליך הסדר הקרקעות בהקשר הסכסוך היהודי-ערבי. המאמר מורכב מארבעה חלקים עיקריים: הראשון עוסק בחברה הבדווית בנגב ובהלכה המשפטית הקיימת בישראל בנושא הבעלות על קרקעות, לרבות התייחסות לביקורת עליה; חלקו השני מתאר את התהליכים שקדמו לדו"ח אלבק, ובכללם המשא ומתן שהתנהל סביבו עד לאימוצו לפי החלטת ממשלה; החלק השלישי מתמקד בעיקרי הדו"ח, באופן יישומו ובהשלכותיו; בחלק האחרון תובא הביקורת שנמתחה עליו, יוצעו סיבות אפשריות לכישלונו וכמה לקחים לעתיד.
Original languageHebrew
Pages (from-to)84-127
Number of pages44
Journalעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
Volume28
StatePublished - 2017

Cite this