לקראת סליחה: מבט תיאורטי וטיפולי

אלווין לנדר, ורד סלונים-נבו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הפרק מתחלק לשלושה חלקים: החלק הראשון עוסק בדיון תיאורטי ברעיון הסליחה, בממדים של סליחה ובדרכי מדידתם, וכן במודלים טיפוליים שונים המתמקדים בסליחה ככלי לשיקום אישי ומשפחתי. החלק השני מדגים טיפול בעזרת סליחה דרך תיאור של טיפול משפחתי במשפחה שבה אחד הילדים חווה בעברו התעללות פיזית ונפשית קשה. החלק האחרון דן בשאלות המחקריות והטיפוליות העולות מרעיון הטיפול בעזרת סליחה ומהמוקשים שיש להיזהר מהם כאשר נוקטים גישה טיפולית זו.
Original languageHebrew
Title of host publicationעל הסליחה הבין-אישית
Editorsאביבה זריהן ויזמן, חיה קורן , צבי איזיקוביץ'
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages241-274
Number of pages34
StatePublished - 2016

Cite this