לקראת תאוריה של משטרים אתנוקרטיים: הפוליטיקה של התפשטות אתנו-לאומית

אורן יפתחאל, אסעד גאנם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מן התוכן: תיאוריה פוליטית גיאוגרפית המציגה משטר אתנוקרטי לא כמשטר דמוקרטי או עריצי, תוך תיאור ההתפתחות והמאפיינים של מדינות אתנוקרטית, היחסים האתניים והיציבות הפוליטית שלהם. מובאות שלוש דוגמאות של מדינות אתנוקרטיות: סרי לנקה, ישראל ואסטוניה. בשלושתן מבנה דמוקרטי רשמי, אך הן חותרות להעמקת השליטה האתנית, ולניכוס טריטוריה ומערכות עוצמה ללאום אתני דומיננטי, כאשר כל אחת מדגימה מסלול שונה של התפתחות האתנוקרטיה. שלוש מדינות אלו מדגימות כיצד בניגוד למשטרים אחרים המבקשים להטמיע מיעוטים אתניים בתוכם, מדינות אלו אינן מאפשרות למיעוט להיכלל בקהילה הפוליטית. מפורט הקשר בין אתנוקרטיה לדמוקרטיה, למיעוטים ולאי יציבות פוליטית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)761-788
Journalמדינה וחברה
Volume4
Issue number1
StatePublished - 2004

Keywords

  • אתנוקרטיה ; דמוקרטיה ; יחסי ערבים-יהודים ; מיעוטים ; סרי לנקה

Cite this