לשון האמוראים בראי חידושי הלשון של בן סירא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חידושי הלשון שבספר בן סירא - חלקם משותפים לבן סירא ולספרות עברית או ארמית אחרת בת התקופה, וחלקם ייחודיים לבן סירא. המאמר מתמקד בחידושי לשון המשותפים לבן סירא ולספרות האמוראים בלבד. חלק מחידושים אלו, לפחות המובהקים שבהם (דלות, ישינה, השגה) מצביעים על שינויים ותהליכים לשוניים שונים שהתרחשו בלשון האמוראים, ויש ביכולתם לחזק את הטענה העולה ממחקריו של ברויאר בנוגע לאופיה של לשון זו. מממצאים אלו עולה, כי יש לסייג את הקביעה שלשון האמוראים הייתה רק לשון ספרותית מתה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)יג
Journalמחקרים בלשון
StatePublished - 2011

IHP Publication

  • ihp
  • Amoraim
  • Ecclesiasticus
  • Hebrew language -- New words
  • Hebrew language, Talmudic
  • אמוראים
  • חידושי לשון בעברית
  • ספרים חיצוניים. בן-סירא
  • שפה עברית -- תקופת חז"ל

Cite this