מאפייני איכות חיים בקרב בני זוג של נשים החולות בסרטן השד: בהשוואה לבני זוג של נשים בריאות

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחלת הסרטן גרומת למצב דחק מתמשך בקרב המטופלת ובקרב בני משפחתה, מכיוו שעליהם להתמודד עם אבחנה מאיימת זאת ועם ההתערבויות הרפואיות ותופעות הלוואי שלהן. בעקבות המחלה, מדווחים בני הזוג של המטופלות על שינוי במצבם הבריאותי, החברתי, הכלכלי וכן על חרדה ודיכאון, ללא משאבי תמיכה כלשהם. מטרת המחקר הייתה להשוות את איכות החיים, של בני הזוג של נשים שאובחן אצלן סרטן שד ללא גרורות מרוחקות, בתקופה של עד חצי שנה מהאבחנה, במהלך הטיפולים הכימיים (קבוצת המחקר n=50), לאיכות החיים של בני זוג של נשים בריאות (קבוצת הביקורת (n=50. המחקר הינו השוואתי, מזווג, מדגם נוחות. הנתונים נאספו באמצעות שאלון סוציו-דמוגרפי ושאלון איכות חיים (SF-36). תוצאות עיקריות: איכות החיים בקבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת, הייתה נמוכה באופן מובהק בכל המרכיבים, פרט לתפיסת הבריאות הכללית (‏F)(1,98)=2.65,P>0.05‏) נוכחות המחלה הינה הגורם המנבא לאיכות החיים של בן הזוג, במיוחד למרכיב הנפשי. כך גם מדדי השלכות המחלה - פעולות בהן האישה נזקקה לעזרה מבן הזוג והמצב הכלכלי, שתרמו בצורה מובהקת להסבר השונות של המרכיב הנפשי של איכות החיים בקבוצת המחקר. מסקנות והמלצות עיקריות: ההשפעה העיקרית של סרטן השד אצל האישה, הינו על המרכיב הנפשי של איכות החיים של בן הזוג. על אנשי המקצוע המלווים את הנשים במהלך הטיפולים, להתייחס גם אל בריאותו הנפשית והפיזית של בן הזוג.
Original languageHebrew
Pages (from-to)12-24
Number of pages13
Journalביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל
Volume24
Issue number1
StatePublished - Apr 2014

Cite this