מבוא: היסטוריה ספרותית וביקורת הספרות

אמיר בנבג'י, חנן חבר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

המאמרים המכונסים באסופה זו עוסקים כולם, בצורה זו או אחרת, בדרך שבה הפוליטיות של הספרות העברית חורגת מן העמדה הליברלית-אידיאליסטית הקרויה על שמו של הצופה לבית ישראל, עמדה שנידונה כאן בפרק המבוא. הקובץ שלפנינו בוחן את ההיסטוריה הפוליטית של הספרות העברית החדשה מנקודת מבט התרה אחר פואטיקה המעזה להיות חלשה, פסיבית ומפוצלת בעמידתה מול ההיסטוריה. מאמרי הספר, ובהם המבוא התיאורטי וההיסטורי הפותח אותו, מציעים חלופה שמאלית קונקרטית להמשגת כוחה הפוליטי של הספרות העברית בת זמננו. אנו שואפים לדחוק את תפיסת הספרות הלאומית־ליברלית - תפיסה שעדיין שלטת בשמאל הספרותי והתרבותי בישראל, היונקת את השראתה האידאית והפוליטית מתקופת ההשכלה ומערכי הנאורות האירופית - ולהציע במקומה היסטוריה ספרותית המראה כיצד דווקא התפרקותו של הגוף הספרותי הלאומי־הומניסטי טומנת בחובה פוטנציאל ביקורתי ופוליטי בלתי מבוטל.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות ומעמד: לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה
Editorsאמיר בנבג'י, חנן חבר
Place of Publicationאוניברסיטת בן גוריון בנגב
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages12-101
Number of pages90
ISBN (Print)9789650207144
StatePublished - 2014

Cite this