מבוא לניתוח נתונים איכותניים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחקר האיכותני הוא עמדה אפיסטמית ואתית יותר מאשר שיטת מחקר סדורה. ואכן קשה לתחום את שיטות המחקר האיכותניות (שיטות ברבים, שכן אין מדובר בשיטה אחת). מדובר בכמה מסורות מחקר מרכזיות, כמו פנומנולוגיה, אתנוגרפיה, ניתוח שיח, מחקר פעולה או חקר נרטיבים, שאליהן יש להוסיף את מסורות המחקר החדשניות יותר כמו מחקר פרפורמטיבי, אוטו אתנוגרפיה ומחקר פעולה משתף. מעבר לעמדה הפרשנית וההתנגדות לאובייקטיביזם, המקובלים על כל מסורות המחקר האיכותני, שונות מסורות המחקר זו מזו בעמדות הפילוסופיות הספציפיות שהן מאמצות, וכמובן גם בשאלות המחקר שהן נוטות לשאול, בכלי המחקר, בדגשים האתיים שלהן ואף בדרכי ניתוח הנתונים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationניתוח נתונים במחקר איכותני
Editorsלאה קסן, מיכל קרומר-נבו
Place of Publicationבאר-שבע
Publisherמוסד ביאליק
Pages1-16
Number of pages16
ISBN (Print)9789655360158
StatePublished - 2010

Cite this