מבוא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

היצירה המוזיקלית היא חלק אינטגרלי מן התרבות שנוצרה בארץ ישראל החל בתקופת היישוב וכלה בימינו. בפרק הזמן הזה התפתחו סוגות וסגנונות מגוונים והתגבשו מוסדות מוזיקה רבים. ליצירה המוזיקלית התלוותה כל השנים הללו התחבטות לגבי זהותו הלאומית של הציבור היהודי ביישוב ובמדינת ישראל. עניינים אלה נדונים בקובץ במגוון דרכי ניתוח: היסטוריים, סוציולוגיים, מוזיקולוגיים, בלשניים וספרותיים. המבוא מקדים תיאור נרחב של התקופה שאליה שייכות היצירות והתופעות שייבחנו במאמרי הכרך.
Original languageHebrew
Title of host publicationמוזיקה בישראל
Editorsמיכאל וולפה, גדעון כ"ץ, טוביה פרילינג
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages14-28
Number of pages15
ISBN (Print)9789655101010
StatePublished - 2014

Publication series

Nameעיונים בתקומת ישראל
Volume8

Cite this