מבטים מארץ ישראל על המאבק לשוויון זכויות של המיעוט היהודי במזרח אירופה ובמרכזה (1939-1933)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר בוחן את היחס המורכב של העיתונות היהודית הארץ-ישראלית למאבקים של יהודים במרכז אירופה ובמזרחה נגד הפרקטיקות האנטי-יהודיות של אפליה חברתית, תרבותית וכלכלית במהלך העשור שקדם למלחמת העולם השנייה. סוגיית היחס בין ציון לתפוצות עולה בהקשר זה באופן מובהק, שכן שיף טוען כי רבים מהכותבים בעיתונות היישוב טרם השואה ראו בקשיים ובכישלונות של המאבק היהודי בתפוצה למען שוויון אזרחי לא רק הוכחה לצדקת הדרך של הפתרון הציוני הארץ-ישראלי, אלא גם איום על דימוים העצמי כמי שראויים לשוויון ולהתקבלות בחברה ובתרבות המערבית המודרנית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationציון והתפוצות
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
ISBN (Print)9789657815298
StatePublished - Mar 2023

Cite this