מבט לאחור עם הפנים קדימה: יישום לקחי מלחמת לבנון השנייה

Translated title of the contribution: Looking back but facing ahead: implementing lessons learned from the 2nd Lebanon War

Bruria Adini, Danny Laor, Boaz Lev, Avi Israeli

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קיימת במערכת הבריאות תרבות מובנית להערכת תפקוד, לביצוע תחקירים ולהפקת לקחים, מתוך מטרה לשפר את השירותים הניתנים לקהילה ולמנוע הישנות תקלות. קיימים כלים שונים לביצוע הערכת תפקוד ובכללם תחקיר (After action review), ביקורת (Critique) והפקת לקחים (Learning lessons). מטרותינו במאמר הנוכחי הן לתאר את תהליכי התחקיר, הביקורת והפקת הלקחים שבוצעו בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ולפרט את הלקחים המרכזיים שזוהו ויושמו בעקבות תהליכים אלה.

בעקבות המלחמה התקיימו שלושה תהליכים מקבילים שיועדו להפקת לקחים – הפקת לקחי מערכת הבריאות ביוזמת ובניהול ה"רשות", תחקירים ביוזמת חיל הרפואה ובניהולו, בין היתר בתחומים המשיקים עם מערכת הבריאות האזרחית, ובשלב מאוחר יותר, ביקורת של מבקר המדינה, אשר בחן את תפקוד מערכת הבריאות במסגרת עריכת ביקורת על היערכות העורף במהלך המלחמה.

מספר נושאים הוגדרו כבעלי חשיבות גבוהה לשיפור המוכנות למלחמה עתידית ובתוכם – הפעלת מרפאות אחודות באזורי עימות, לרבות התחשבנות בין הקופות, מתן שירותים רפואיים לאוכלוסייה השוהה במקלטים, סיכום מתכונת הפעלת מגן דוד אדום בעת מלחמה, לרבות חלוקת סמכות ואחריות בין משרד הבריאות לפקע"ר, הגדרת יחסי הגומלין בין משרד הבריאות וצה"ל בהפעלת מערכת הבריאות בקהילה בעיתות חירום, וכן מיגון מוסדות הבריאות, מיגון אישי לצוותי רפואה וטיפול בנפגעי דחק בעיתות חירום. הפקת לקחים, תחקיר וביקורת (פנימית ו/או חיצונית) מהווים שלושה תהליכים שונים ולעיתים אף מנוגדים. עם זאת, ניתן להשיג שיפור מערכתי תוך שילוב שלושת התהליכים הללו – כפי שהודגם בפעילות ה"רשות" לשיפור היערכות מערכת הבריאות למלחמה בעתיד. את יעילות תהליך הפקת הלקחים ממלחמת לבנון השנייה ניתן לראות בשינויים המבצעיים שנערכו לאחר סיומה.

The medical system utilizes a structured culture for learning lessons in order to improve the supply of services. Various tools are utilized to evaluate performance. The aim of the article is to describe the processes for learning lessons which were carried out following the Second Lebanon War and the major lessons that were identified and implemented. Three processes were performed: a process of learning Lessons of the heaLthcare system, initiated and led by the Supreme HeaLth Authority (SHA); After action review (AAR), initiated and led by the military Medical Corps and; at a later stage, a critique, initiated and led by the State Comptroller, that examined the performance of the medical system, as part of a critique on the preparedness of the home front. The following elements were defined as highly prioritized for improvement to elevate the preparedness for a future war: (1) deployment of unified clinics in conflict areas; (2) supply of medical services to the population in shelters; (3) deploying emergency medicine services, including the relationship between the Ministry of Health (MOH) and the Home Front Command (HFC); (4) defining the relationships between the MOH and HFC in deploying the community health services in emergencies; (5) protecting medical facilities and personal protection equipment for medical teams and; (6) treating acute stress reactions. The AAR, critique and learning lessons signify three different processes that can sometimes be contradictory. Nevertheless, it is possible to achieve organizational improvement white integrating between these three processes, as was displayed by the SHA.

Translated title of the contributionLooking back but facing ahead: implementing lessons learned from the 2nd Lebanon War
Original languageHebrew
Pages (from-to)451-455
Number of pages5
JournalHarefuah
Volume149
Issue number7
StatePublished - Jul 2010

ASJC Scopus subject areas

  • General Medicine

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Looking back but facing ahead: implementing lessons learned from the 2nd Lebanon War'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this