מבנה הנפש ובחירת האדם אצל רבי יהודה הלוי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מבנה הנפש מהווה חלק חשוב מהגותו של כל פילוסוף המנסה לבנות שיטה הגותית כוללת. כך גם רבי יהודה הלוי כלל בספרו, ה"כוזרי", לא מעט קטעים העוסקים במישרין ובעקיפין במבנה הנפש. מטרת מאמר זה היא לנתח את מבנה הנפש המוצג בספר הכוזרי, ולאחר מכן לנסות ולראות איך הניתוח הזה שופך אור חדש על שאלת הבחירה. צריך לציין שהוגים פילוסופיים בימי הביניים הצביעו על כוחות ופעולות רבים מאוד לנפש. מחקר זה מתמקד בכוחות ופעולות שיש להם תפקיד מהותי בבחירת האדם, ולא בשאר התפקידים המוטלים על כוחות ופעולות הנפש השונים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)כא-לו
Journalהיספניה יודאיקה
Volume9
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this