מבקשי המקלט האפריקאים בישראל: שש סוגות שיח בפולמוס אחד

רוני מיקל אריאלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בניתוח השיח רב-הפנים המתחולל בישראל במסגרת מאבקם של מבקשי המקלט האפריקאים לקבל הכרה. הגעתם של מבקשי המקלט הראשונים לישראל הביאה להתפתחותו של שיח תקשורתי, אקדמי וציבורי, שאופיין ברטוריקה דיכוטומית. מחד, המתנגדים לנוכחותם החדשה של האפריקאים בישראל השתמשו במושג "הסתננות" תוך התבססות על מונחי דמוגרפיה, ביטחון ואיום. ומאידך, המסנגרים על מבקשי המקלט השתמשו במונחים "בקשת מקלט" ו"פליטוּת" על מנת להקנות לגיטימציה לשהותם בישראל. המאמר מבוסס על מחקר המתמקד בסקירה של אתרי חדשות מקוונים, כתבות חדשותיות, מאמרי דעה ופרוטוקולים של דיונים פוליטיים הרלוונטיים לשיח המחקרי, וחושף שש סוגות רלוונטיות של שיח (מלבד השיח המשפטי): דמוגרפי, בריאותי-רפואי, ביטחוני, כלכלי, הומניטרי וכן זה העוסק בביטחון פנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)112-134
Number of pages23
Journalהגירה
Volume6
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this