מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

רקפת זלשיק, נדב דוידוביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הגדרות מגדריות מזווית בלתי שגרתית בוחנים המחברים, העוסקים בקשר שבין מגדר לבריאות הנפש בחברה היישובית. ההגירה לארץ ישראל לא הייתה גורם חשוב רק במשבר שפקד משפחות רבות, אלא גם גורם מרכזי בשיעור הגבוה של חולי וחולות נפש ביישוב. יתרה מזאת, חקר הטיפול הנפשי בתקופה זו מאיר באור חדש גם את ההגדרות המגדריות שרווחו בה. תפיסת הנורמליות עוצבה בהתאם לתפיסות המגדריות, וההגדרה שניתנה לנורמליות של האישה הייתה שונה מזו שניתנה לגבר. כך, לצד עיצוב הנורמות עוצבו גם קווי המתאר של החריגים, של מי שלא הלם את ההגדרות החדשות. התפיסות הפסיכיאטריות הצביעו גם על הקשר שבין מחלות נפש לפשיעה, ומשום כך בבית הסוהר לנשים בבית לחם שוכנו חולות נפש לצד מי שנתפסו כפושעות. חלק מהעיצוב החברתי והמגדרי של היישוב נעשה אפוא בעזרת המדיקליזציה והלגליזציה של השיגעון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמגדר בישראל (קובץ בעריכת מרגלית שילה וגדעון כ"ץ)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pagesכר' א: 306-335
Number of pages30
ISBN (Print)9789655100761
StatePublished - 2011

Cite this