מגמות גדול האוכלוסין במצרים והשפעתן על הכלכלה והחברה 1952-1986

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במרוצת העשורים האחרונים הפכה המציאות הדמוגרפית במצרים לאחת מבעיות היסוד עמן על השלטונות להתמודד. בקיץ 1988 פורסמו תוצאותיו הרשמיות של מפקד האוכלוסין המקיף שנערך במצרים בנובמבר 1986. נתוני המפקד מלמדים על הרכבה הדמוגרפי של החברה המצרית ומתוכם עולה כי 34 אחוזים מכלל האוכלוסייה הינם מתחת לגיל 12, 50 אחוזים מתחת לגיל 20 ו-83 אחוזים מתחת לגיל 45.
Original languageHebrew
Pages (from-to)64-73
Number of pages10
Journalרבעון לכלכלה
Volumeל"ד
Issue number135-136
StatePublished - Apr 1988

Cite this