מדיניות כלכלית בעידן הקורונה: אלטרנטיבות והשוואה בינלאומית

Research output: Working paper/PreprintDiscussion paper

Abstract

נייר זה עורך השוואה בינלאומית בין חבילת הסיוע של ממשלת ישראל להתמודדות עם משבר
הקורונה לבין חבילות סיוע של מדינות מפותחות אחרות. ההשוואה הבינלאומית מעלה כי פרק
הזמן שחלף מרגע גילוי מקרה הקורונה הראשון בישראל ועד ההודעה של הממשלה על חבילת
הסיוע הראשונית (19 יום) דומה לזמן התגובה במדינות אחרות שבהן המגיפה התגלתה באותו
שלב של התפשטות הנגיף בעולם. עם זאת, ההשוואה חושפת כי חבילת הסיוע הישראלית קטנה
מאוד בהשוואה למדינות מפותחות אחרות בעלות מאפיינים כלכליים דומים, כמו תוצר לנפש
וגודל הכלכלה. עוד עולה מההשוואה הבינלאומית כי קיים קשר בין יחס החוב-תוצר של מדינה
נתונה לבין היקף חבילת הסיוע שלה. גם פה החבילה הישראלית בולטת בהיקפה המצומצם:
מדינות אחרות בעלות יחס חוב-תוצר דומה מציעות לאזרחיהן תמיכה נדיבה בהרבה. אם מדינת
ישראל מעוניינת לעמוד בשורה אחת עם מדינות מפותחות בעלות פרופיל כלכלי דומה, יהיה
עליה להציע חבילת סיוע בהיקף של כ-%10 מהתוצר – כלומר, כמעט פי שניים מהחבילה
הקיימת.
Original languageHebrew
Place of Publicationישראל
Publisherצוותי המומחים של המשבר, צוות כלכלה ותעסוקה
Number of pages13
StatePublished - Apr 2020

Publication series

Nameנייר עמדה
Publisherצוותי המומחים של המשבר, צוות כלכלה ותעסוקה
Volume2

Cite this