מדיניות לשונית ונגישות להשכלה הגבוהה: פערים בין יהודים וערבים בישראל

יריב פניגר, חנה אילון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר בוחן באופן ממוקד את ההשפעה של לימודי האנגלית על הנגישות להשכלה גבוהה בקרב קבוצות חברתיות שונות. בהתבסס על מדגם נרחב של נבדקים ובפיקוח על משתני מחקר אחדים מראים החוקרים כי השפה האנגלית בעבור תלמידים ערביים כשפה זרה שנייה, מהווה חסם להשתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה בהשוואה לתלמידים יהודים, שבעבורם זו שפה זרה ראשונה. לנוכח החשיבות והדרישה לשליטה בשפה האנגלית להצלחה בלימודים האקדמיים, מוצעים כמה כיוונים לפיתוח מדיניות לצמצום אי-השוויון בין יהודים וערבים בנגישות להשכלה הגבוהה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדינמיות בהשכלה הגבוהה
Editorsאודרי אדי-רקח, אורי כהן
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב
Pages125-137
Number of pages13
StatePublished - 2016

Cite this