מדע ותרבות

נדב דודוביץ', יקי מנשנפרוינד

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הקורס מוקדש לבחינתן של סוגיות הנוגעות למדע ולהקשריו התרבותיים, החברתיים וההיסטוריים. נקודת המוצא של הקורס היא שהמדע לא התפתח והתגבש בחלל ריק, כי אם בתנאים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים מסוימים, וכי הבנתם של תנאים אלו חיונית לשם הבנה של השדה והשיח המדעיים, ושל מקומו של המדע בתרבות המערב. הקורס מדגיש את האופנים המגוונים שבהם השפיעה התרבות על צמיחתו של המדע ועל התגבשותה של עצם התפיסה המדעית. בהתאם להשקפה הרואה במדע יצירה אנושית-חברתית שאינה מנותקת מהרקע התרבותי שבמסגרתו היא פועלת, מתמקד הקורס באופיו הפּוּלְמוּסי (‏polemic‎)‏ של השיח המדעי, המהווה (‏בין היתר‎)‏ זירת התגוששות בין רעיונות, אסכולות, קבוצות ואישים. מטרתו הכללית של הקורס היא לגרום לתלמידים לחשוב מחדש על עצם טיבו של המדע, מתוך הכרה בריבוי הפנים של השיח המדעי ושל פעילויות הגומלין שהוא מקיים עם גורמים תרבותיים רבים. --
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages2
StatePublished - 2012

Publication series

Nameלימודי תרבות
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה

Cite this