מהדרה וסיכון להכלה ושילוב: בוגרי מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים

לילך לב-ארי, רינת אדלר, נועה בן-יוסף אזולאי, מיכל רזר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת השתלבות בוגרים ובוגרות של תכניות ייחודיות בצה"ל, מקא"מ וחג"מ (חיילי "איתן") בחיים האזרחיים, בעיקר מן ההיבטים של תחושת מסוגלות, תעסוקה והשכלה. המחקר כלל מילוי שאלונים וראיונות פנים אל פנים. ממצאי המחקר מצביעים על כך ששני המסלולים הייחודיים מספקים מעין חוויית תיקון לחלק גדול מהמשתתפים בה. דמות המפקד, בעיקר בטירונות, אך גם בהמשך השירות הצבאי, היא הדמות המשמעותית בהקשר זה. צעירים אלה, שהגיעו מסביבה מדירה - חברתית וחינוכית - חוו במסגרת התכניות הייחודיות בצה"ל הכלה מסוימת. חוויה זו אפשרה להם, לפחות בשנים הקרובות לאחר שחרורם מהצבא, להשתלב במסגרות אזרחיות הנחשבות נורמטיביות. עם זאת נראה כי המסגרת נבנתה במקור כמותאמת למאפיינים גבריים ולצרכיהם הצבאיים הייחודיים. לנשים לא נעשתה הכנה מותאמת טרם קליטתן, ולכן הטירונות נחוותה אצל רבות מהן כמוצלחת וכמעצימה פחות מאשר אצל הגברים. כתוצאה מחלק מממצאי המחקר, מומלץ לקיים חשיבה מחודשת על מנת לבחון את התאמת המסגרת הקיימת לצורכי הנשים, כמו גם לעקוב אחר הצלחת שילובם של בוגרי התכניות הייחודיות ובוגרותיהן בחיים האזרחיים לאחר שנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-85
Number of pages27
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ד
Issue number43
StatePublished - Jun 2016

Cite this