מהו 'אומץ לחולין'? לאה גולדברג וטעמו של מושג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כדי להבהיר את משמעותו של המושג "אומץ לחולין", שנעשה כה מזוהה עם המשוררת לאה גולדברג, נדרש מעקב אחר השתמעויותיו בכתיבתה של גולדברג ובתולדות הבנתו במחקר ובביקורת. חלקו הראשון של המאמר יציג פרשנויות מרכזיות אחדות של המסה ושל הביטוי בהקשר פואטי והיסטורי. חלקו השני יבחן מושג זה, כפי שהוא מופיע ביומניה של גולדברג בשנות הארבעים והחמישים - שימוש המבטא את מרכזיות הרעיון במחשבתה, ביצירתה ובחייה האישיים של המשוררת גם מחוץ להקשר ההיסטורי של המסה. החלק השלישי יקשור בין המשמעויות והשימושים השונים של הביטוי ובין הפואטיקה של גולדברג והדיאלוגיזם המאפיין את יצירתה, בהתייחס לחלופות של מעשה היצירה. במהלך דיון זה אין להתעלם מן ההקשר הציוני, שכן המסה נכתבה כאמור לאחר עלייתה של המשוררת לארץ ישראל. המאמר ייחתם בדיון בהקשר זה, הרומז על אפשרויות נוספות של הבנת המושג 'האומץ לחולין' כמפתח להבנת יצירתה והכרעותיה הפואטיות והאידיאולוגיות של לאה גולדברג.
Original languageHebrew
Pages (from-to)137-162
Number of pages26
Journalבקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל
Volume45
StatePublished - 2017

Cite this