מהפכה טכנולוגית בעיתונות? רוב המידע החדשותי עדיין זורם בטלפון (ובנייד)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שלא כנטען בזרם המרכזי של המחקר, טכנולוגיות התקשורת החדשות לא חוללו מהפכה של ממש בדרכים שבהן כתבי חדשות משיגים בפועל ידיעות עיתונאיות. הטכנולוגיה הדומיננטית הייתה ונשארה הטלפון (קווי ונייד). הנוכחות הפיזית של העיתונאים בזירות האירועים ובראיונות פנים–אל–פנים עם מקורות מידע לא הייתה רבה גם לפני חדירתן של הטכנולוגיות החדשות. שמרנותה המפתיעה למדי של העבודה העיתונאית מלמדת, כי במשחק הגומלין, בין כוחות מעודדי שינוי הטכנולוגיות החדשות לבין כוחות מעודדי המשכיות דפוסי העבודה העיתונאיים המסורתיים, ידם של מעודדי ההמשכיות היא על העליונה. המאמר בוחן את השימוש בטכנולוגיות התקשורת החדשות בהקשר הרחב של הסוציולוגיה העיתונאית, עומד על המשמעות המקצועית והאתית שלהן ועל השלכותיהן האפשריות על טיבו של המידע החדשותי המתפרסם. (תקציר מהמאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)125-151
Number of pages27
Journalמסגרות מדיה
Volume1
StatePublished - 2007

Cite this