מה הסיפור שלך? מטאפורות של מצוקה ושל עזרה בסיפוריהן של אימהות ממשפחות רב-בעייתיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השימוש בגישה הנאראטיבית במחקר ובטיפול מאפשר להכיר מקרוב את נקודת המבט של הפונה או של הנחקר. גישה זו פותחת פתח להבנה דיפרנציאלית של מצבי מצוקה והיא רלבנטית במיוחד במפגש עם אוכלוסיית מצוקה, שהסיפור בעל-פה היא דרך ביטוי טבעית ועשירה בהשוואה לדרכי ביטוי פורמליים יותר. במאמר מוצע לבחון את תרומתה של הגישה הנאראטיבית להבנת עולמה של אוכלוסיית המצוקה כדרך ליצירה של ברית של יחסי עזרה. המאמר נחלק לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון מוקדש להצגת הרקע התאורטי, העקרונות והמרכיבים של הגישה. בחלק השני מוצג ניתוח של סיפורים (נאראטיביים) של שלוש אמהות ממשפחות רב-בעייתיות, שהתפתחות ילדיהן נמצאת בסיכון. הסיפורים נאספו במהלך מחקר, שבחן את השתתפותן של נשים אלו בתכנית התערבות בשם "יחדיו". הניתוח הנאראטיבי חושף את תפיסתן הסובייקטיבית לגבי מצבי המצוקה שלהן ולגבי דרכי העזרה האפשרית עבורן. בחלק השלישי נידונה תרומת הגישה הנאראטיבית להבנת עולמן של משפחות במצוקה ולפיתוח התערבות מקצועית שעשויות לסייע להן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)283-301
Number of pages19
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume19
Issue number3
StatePublished - 1999

Cite this