מה יודעים מתבגרים עם לקות למידה במתמטיקה על לוח הכפל?

אביטל רותם, אבישי הניק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ילדים עם לקות למידה מתמטית מראים קושי משמעותי בזכירת עובדות החישוב. המאמר סוקר סדרת ניסויים שבדקו את התפתחות הידע של עובדות הכפל אצל תלמידים שהתפתחותם תקינה בכיתות ב', ג', ד' ו-ו' ומבוגרים, ותלמידים עם לקות מתמטית בכיתות ו' ו-ח'. נבדקו זכירת עובדות הכפל וארבעה היבטים של תחושת מספר הקשורה לזכירת העובדות: תחושה על אודות גודל התוצאה; קשר לגורמי התרגיל; הספרות הספציפיות שבתוצאה; וזוגיות התוצאה. בין כיתה ד' ל-ו' מגיעים תלמידים ללא לקות לרמת ביצוע דומה למבוגרים, בתחילה בתרגילים קלים (כלומר בתרגילים ששני גורמיהם קטנים מ-5, בתרגילים ששני גורמיהם זהים או בתרגילים שאחד מגורמיהם 5) ואחר כך בתרגילים קשים. מכיתה ב' הם גם מפתחים תחושת מספר הקשורה לכפל ואף משתמשים בתחושת המספר לבדיקת סבירות של תוצאות במטלות חישוב. ביצועיהם של תלמידים עם לקות בכיתה ו' דומים לתלמידים ללא לקות בכיתה ב', ובכיתה ח' - לכיתה ד'. השיפור ניכר אצלם רק בתרגילים הקלים. הדבר מעיד שתלמידים עם לקות מפתחים רשת זיכרון של עובדות כפל בגיל מאוחר, הקשרים ברשת שלהם חלשים, ובעיקר - הרשת חלקית וכוללת תרגילים קלים בלבד. למרות זאת, הם מפתחים חלק מהיבטי תחושת המספר הקשורים לעובדות הכפל, ואף משתמשים בכך לבדיקת סבירות של תוצאות במטלות חישוב. המאמר דן במסקנות על אודות תחושת המספר הקשורה לידע עובדות הכפל אצל תלמידים עם לקות ובמשמעויות להוראה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)123-152
Number of pages30
Journalאוריינות ושפה
Volume5
StatePublished - May 2015

Cite this