"מה שראתה שפחה על הים": ריאיון עם מאיר ויזלטיר

חנה סוקר-שווגר, יעל בן-צבי, מעין גלברד, איתי מרניברג-מיליקובסקי, תמר סתר, מירי פלד, יערה קרן, יואב רונאל, עירית רונן

Research output: Other contribution

Abstract

ההחלטה לראיין את מאיר ויזלטיר לגיליון הנוכחי לא היתה מובנת מאליה. יוצרים אחרים מזוהים כיום באופן מובהק יותר עם המהלך של פרימת הגבול בין קודש לחול ושל ערעור על תפיסת הספרות העברית כספרות חילונית. עם זאת, ביקשנו שלא ללכת דווקא לאזור המובהק. סברנו ששאלת היחס בין התיאולוגי לפוליטי בשיח הישראלי ושאלת הזיקה הלא־ פשוטה בין לשון המקורות לפרויקט החילוני רלוונטיות לכל ספרות שנכתבת בארץ - אם בגלוי ואם בסמוי. בסופו של דבר בחרנו בוויזלטיר בשל התחושה שהוא מתמודד בשירתו באופן מאתגר ולא צפוי עם אזורי החיכוך שבין דת לחילוניות (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages26
Place of Publicationבאר-שבע
Volumeיד
ISBN (Print)9650711503
StatePublished - Mar 2014

Publication series

Nameמכאן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ISSN (Print)1565-1754

Cite this