מודל "הדמוקרטיה האתנית" ויחסי יהודים-ערבים בישראל: היבטים גאוגרפיים, הסטוריים ופוליטיים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מן התוכן: דיון ביקורתי במאמרו של סמי סמוחה על המעמד של המיעוט הערבי בישראל. המאמר מפרט את הטיעונים התיאורטיים של סמוחה ועיקרם התייחסות למיעוט הערבי כמיעוט המוגבל באמצעות "מנגנון שליטה",שהתנגדותם למדיניות ישראל עלולה לאיים על יציבות המדינה. המאמר משכלל את מודל הדמוקרטיה האתנית של סמוחה. מתוארים בקצרה מודלים הקיימים במדינות שונות, והמאמר בוחן את מעמדו של המיעוט הערבי לאור מודל זה. הטענה המרכזית היא כי יש להתחשב בהבדלים גאוגרפיים קריטיים בין קהילות מולדת וקהילות מהגרים ובמבנה הקהילתי של חברות אלה. משום כך תאור ישראל כדמוקרטיה אתנית בטווח הארוך הוא בעייתי, ולכן יש לגבש מדיניות של פשרה ושיתוף.
Original languageHebrew
Title of host publicationהשסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה
Editorsר גביזון, ד הקר
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages107-123
StatePublished - 2000

Keywords

  • דמוקרטיה ; מדיניות ציבורית ; מיעוטים ; מעמד ; ערביי ישראל

Cite this