מודל מבוסס ממ"ג לחיזוי כיסוי הצומח המעוצה בשטחים מקוטעים טבעיים בנגב הצפוני

שירה מזור, טל סבוראי, פועה בר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התנאים הא-ביוטיים של בית הגידול הם מהגורמים החשובים המשפיעים על חברות הצומח המתפתחות בו ועל המגוון שלהן. התרחבות שימושי הקרקע החקלאיים והצטמצמות השטחים הטבעיים בדרום שפלת יהודה עוררו את הצורך לבחון את גודלם של השטחים הטבעיים הנותרים המופיעים ככתמים בשטח החקלאי; את איכות בתי הגידול ואת התאמתם לקיום חברת הצומח המאפיינת את האזור. החברה השולטת בשטחים הטבעיים במרחב היא חברת בתת הספר של סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים, שהיא חברה עשירה ומגוונת. מטרת המחקר היא לבחון את השפעת זמינות המים ותכונותיהם הגיאומטריות של הכתמים הטבעיים כגורמים המגבילים את הצומח המעוצה. באזור המחקר פזורים כ-60 כתמים בעלי תכונות מגוונות (גודל, צורה, טופוגרפיה). מטרת העבודה היא לפתח מודל החוזה את אחוז הכיסוי בבני שיח בכתמים בהתאם לגורמים המגבילים. באמצעות ניתוח תצלומי אוויר ושיטות ממ"ג (מערכות מידע גאוגרפיות) הופקו שכבות המייצגות את כיסוי השיחים והסלעים בכתמים. אליהן נוספה שכבת DEM המייצגת את התנאים הטופוגרפיים בכל כתם. פותח מודל לוגיקה עמומה אשר חוזה את כיסוי הצומח המעוצה בכתמים לפי שלושה תסריטים שונים. התוצאות מצביעות על קשר בין משתני זמינות המים ומשתני הכתם, ובמיוחד הפנות, לאחוז כיסוי הצומח המועצה בכתמים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-34
Number of pages9
Journalיער
Volume7
StatePublished - 2005

Cite this