מולדות בגולה: תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית

Translated title of the contribution: Homelands in Exile

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר מעמיד במוקדו את נקודות הראייה של יהודי התפוצה ואת תפיסות השייכות-זרות שלהם כלפי 'המולדת' היהודית בארץ ישראל וכלפי סביבות הרוב של התפוצה. הוא איננו בוחן עד כמה מדויקות תפיסותיהם של יהודי התפוצה כלפי השיח הישראלי בנושא. סוגיה זו נדונה בהחבה בגחלויות ישראליות, הכרך הבא, העוקב, בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. מרבית המאמרים בספר שלפניכם עוסקים במתח הפנימי שבו שרויים יהודי התפוצה, המתח שבין מגמות טיפוחה של הייחודיות והסולידריות הכלל-יהודית, מכאן, ובין המגמות שמייחסות ערך חיובי מהותי להשתלבותם בתרבות ובחברה הסובבת, ולסולידריות שלהם אתה, מכאן. במתח הזה ובשאלה כיצד מגדירים ובונים אחדות קבוצתית יהודית ומאפשרים את המשכיות החיים היהודיים במציאות החברתית-תרבותית והבתר-מודרנית, המחלישה את קווי הגבול בין מעגלי השייכות השונים, דנים כותביהם של המאמרים באסופה זו. יש הרואים במציאות המודרנית והבתר-מודרנית, הסודקת את מעגלי השייכות החברתיים- תרבותיים איום על זהותו של ועל קיומו של הקיבוץ (הקולקטיב) היהודי שמחוץ למדינת ישראל, ויש הרואים בה הזדמנות להגדרה מחודשת של חוויית החיים היהודיים בתפוצה. גם אלה וגם אלה רואים במצב הזה אתגר, וההתמודדות איתו היא החוט המקשר בין כל מאמריה של אסופה זו
Translated title of the contributionHomelands in Exile
Original languageHebrew
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Number of pages394
ISBN (Electronic)9789655101034
ISBN (Print)9789655101034
StatePublished - 2015

Publication series

Nameעיונים בתקומת ישראל : סדרת נושא 9

Keywords

  • Jewish diaspora
  • Jews -- Identity -- 21st century
  • Jews -- Attitudes toward Israel
  • Israel and the diaspora

Cite this