מומר אוכל נבלות לתיאבון - פסול? משהו על נוסח ופירושו בידי רש"י

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

על פי עדות עצמו נאלץ רבנו תם לחפש חיפוש נמרץ אחר נוסח התלמוד שאותו תיקן סבו. נוסח זה עבר מפירושיו של רש"י אל נוסח התלמוד עד שארבעים שנים מאוחר יותר התקשה רבנו תם במציאת נוסח התלמוד שקדם לתיקון רש"י. נוסחאותיו של רש"י נטמעו אם כן בנוסח התלמוד, ודומה שעל המחקר מוטלת החובה לנסות להעריך האם אכן לפנינו "נוסח רש"י", דהיינו נוסח שרש"י יצר בעת שפירש והתקשה בפירושן של סוגיות שונות בש"ס, או שמא רש"י אינו אלא מייצג נוסחים קדומים שהיו על שולחנו בעת כתיבת פירושו הגדול, ומתוכם ברר לו את הנוסח המתאים. על פי הצעה זו נוכל לשער, שהידיים אמנם ידי רש"י אבל הנוסח כשלעצמו קדום לו ואינו מייצג רק את תובנתו של רש"י עצמו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלא יסור שבט מיהודה (קובץ בעריכת יוסף הקר וירון הראל)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages219-228
Number of pages10
ISBN (Print)9789655360547
StatePublished - 2011

Cite this