מוסר טבעי ותורת משה בהגותו של רבי חוטר בן שלמה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש לנתח את עמדת ר' חוטר הן כדי ללבן היטב את הגותו המקורית של מלומד תימני חשוב, והן כדי לבחון כיצד הבינו הוגים שונים את השקפת הרמב"ם בנושא המוסר הטבעי. המאמר ינתח קטעים שונים מן הפירוש לשלושה עשר עיקרים ומן החיבור 'השאלות הפילוסופיות', העוסקים שניהם ביחס של תורת משה למוסר הטבעי. נראה שר' חוטר משתמש אמנם במונחים של הרמב"ם, אך הוא יוצק בהם תוכן פילוסופי שונה, ומדגיש יסודות מסויימים של הרמב"ם ומתעלם כליל מאחרים, זאת כדי ליצור גישה עקבית יותר מאשר תפיסתו רבת הפנים והמתחים של הרמב"ם, גישה המזהה לחלוטין את תורת משה עם המוסר הטבעי הכלל אנושי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)113-124
Number of pages12
Journalתימא: כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה
Volumeטז
StatePublished - 2020

Cite this