מוסר טבעי ותורת משה בהגות של ר' יוסף אבן כספי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת היחס בין המוסר לבין ציווי התורה היא אחת השאלות היסודיות של הפילוסופיה היהודית בכל הזמנים. חוקרים רבים אף הציעו פירושים שונים למכלול המחשבה היהודית בנושא הזה. המגוון משתרע למן העמדה שהיהדות שוללת לגמרי כל תוקף של חוק טבעי ועד העמדה שהיהדות מכירה מיסודה בתוקפו של החוק הטבעי ומשתמשת בו רבות, כולל כמובן עמדות ביניים הטוענות שיש מתח פנימי ביהדות בנושא זה. אחת הבעיות המרכזיות של הדיון המחקרי בנושא חשוב זה היא מיעוט ההוגים שהחוקרים השונים דנים בעמדותיהם. למעשה, על אף הריבוי היחסי של המחקר בנושא, רובו מתרכז בהוגים אחדים (רס"ג, רבינו בחיי אבן פקודה, רבי יהודה הלוי, הרמב"ם, רבי נסים גירונדי ור' יוסף אלבו). כמו בנושאים אחרים, גם בנושא המוסר הטבעי קיימים הוגים יהודים לא מעטים בעלי עמדות מעניינות ומקוריות שהיעדר הדיון המחקרי בהם הופך את הדיון על עמדת היהדות בנושא כלשהו לשטח חסר העמקה מבחינה היסטורית. המאמר מציג את עמדתו של ר יוסף אבן כספי, אחד ההוגים המעניינים והחשובים של הזרם הפילוסופי, רדיקלי שפרח בפרובנס, באיטליה ובספרד במאות ה-14 וה-15, בנושא המוסר הטבעי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)161-174
Number of pages14
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume83
StatePublished - 2017

Cite this