מחיצות קלות בבנייני מגורים: חיזוי חיי השירות ועלויות מחזור חיים במטרה לקבוע את תרומתן בתהליכי תיעוש הבנייה

יגאל שוחט, מוניקה פציוק, Moniḳah Patsyuḳ

Research output: Book/ReportBook

Abstract

המחקר בחן בצורה אנליטית-השוואתית שלוש חלופות למחיצות בבנייני מגורים: מחיצות לוחות גבס, מחיצות בלוקי בטון תאי ומחיצות בלוקי בטון חלולים. החלופות הטכנולוגיות נבחנו ביחס לתוחלת החיים החזויה של המחיצות בתנאי בלייה סטנדרטיים, קרי כאשר המחיצות מבוצעות באופן תקין וממלאות את תפקודן באופן מלא, ביחס לתוחלת החיים החזויה בתנאי ליקויי בנייה מובנים ובתאי כשל שונים, קרי כאשר זוהה מנגנון כדל אחד או יותר וביחס לעלויות מחזור החיים של המחיצות בתנאי שירות סטנדרטיים ובתנאים כשל.
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherהמכון הלאומי לחקר הבנייה
Number of pages75
StatePublished - 2005

Cite this