מחקר בונה קהילה: על התהוותו של מרחב אתני-פזורתי בקרב יהודי מרוקו הספרדית בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בחינת מוקדי העניין ושיטות העבודה של חוקרי ה'עדתיות' בישראל למן שנות השישים ועד לראשית שנות התשעים של המאה הקודמת מלמדת שהמחקר הישראלי בנושא זה יצר דימויים של 'מורשת' עבר קהילתית הומוגנית הראויה ל'שימור'. זאת ועוד, על בסיס שימור אותה מורשת קהילתית, המחקר הישראלי גם הניע מפגשים פיזיים שאפשרו לקהילות היסטוריות להתכנס מחדש בישראל במקומות המיועדים לכך. במאמר אסקור את תהליך יצירת הדימויים בחסות המחקר, ואת חקה אחר יחסי הגומלין שלו עם מפגשים קהילתיים אד-הוק. אתמקד בקהילת ילידי מרוקו הספרדית אשר ביקשו לבדל את עצמם מקהילות מרוקו דוברות הערבית (והצרפתית), למן שלהי שנות השבעים ועד לראשית שנות התשעים. אראה כיצד מהגרים אלה, שהיו פזורים בשבעים יישובים בישראל, נפגשו בחסות המחקר הישראלי: בהרצאות אקדמיות, בתערוכות ובראיונות אתנוגרפיים, ב'טיול שורשים' ובעוד נקודות מפגש שבהן התחדדו אתוסים משותפים שארגנו את הדימוי ההומוגני של מורשת עברם הייחודית. במאמרי יש כדי לחדד את הביקורת על הדגם הדיכוטומי הפשוט של ישראל - תפוצות, הרואה ביחידות אלה ישויות מובחנות מראש על בסיס גיאוגרפי - פיזי, ובה בעת גם להצביע על החשיבות שבחקר תפקידו של המרחב הפיזי בהבניית דימויים דיכוטומיים שכאלה. אציג תהליך מורכב של יצירת דימויי תפוצה המקיים יחסי גומלין עם תהליכי מפגש פיזי של קהילה היסטורית שחבריה נפגשו מחדש בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל
Subtitle of host publicationדימויים, ייצוגים וגבולות
Editorsאופיר עבו , תניא ציון-וולדקס
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages224-254
Number of pages31
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - Oct 2020

Cite this