מחשבות על פורנוגרפיה, כתיבה ופמיניזם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה חוזרת עמליה זיו אל מאמרה "בין סחורות מיניות לסובייקטים מיניים: המחלוקת הפמיניסטית על פורנוגרפיה" (גיליון 25, 2004). היא מתבוננת בהקשר התרבותי, הפוליטי והאינטלקטואלי שעיצב את העיסוק המחקרי שלה בפורנוגרפיה, ובודקת מה השתנה בדיון הפמיניסטי על פורנוגרפיה מאז פרסום אותו מאמר. המאמר הנוכחי מציע מעין נספח עדכני, שמזהה את מאפייני הגל השני של הפמיניזם האנטי-פורנוגרפי שצמח בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים ואחת, ומשווה אותם לאלה של תנועת האנטי-פורנוגרפיה של שנות השמונים והתשעים של המאה העשרים. מהניתוח עולה כי שיח האנטי-פורנוגרפיה העכשווי מרחיק את עצמו מפרדיגמת הקונפליקט המגדרי שאפיינה את הגל הראשון, ומעוגן בשיח של מיניות בריאה. מעברו השני של המתרס הפמיניסטי, המאמר מזהה את הופעת הקטגוריה "פורנו פמיניסטי" ואת צמיחת התחום של לימודי פורנו, שרבות מהחוקרות המרכזיות בו הן נשים. המסקנה היא שכמו בעבר, גם כיום שני הצדדים במחלוקת הפמיניסטית מציגים תמונות בלתי מתיישבות של השדה הפורנוגרפי, והצורך לייצר מסגרת מחשבה אינטגרטיבית שתשלב בין הכרה בפגיעות המינית של נשים להכרה בסוכנות המינית שלהן נותר בעינו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)151-159
Number of pages9
Journalתיאוריה וביקורת
Volume50
StatePublished - 2018

Cite this