מטופלים ונותני השירות הרפואי מחליטים יחד: מה, למה, מי וכיצד

מוריה אלן, רות שך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

שלושה מסרים נלמדים: קבלת החלטות משותפת היא מסגרת שדרכה אפשר לעודד דיאלוג והחלטות בדרך שמקדמת את עצמאות המטופל, אך בו בזמן שומרת על מקומו ועל תפקידו של המטפל. עם זאת, עדיין הולכות ומתהוות גישות שונות בנוגע לדרך היעילה ביותר שאפשר להחליט בה במשותף; החלטות שמתקבלות בשיתוף עם המטופל מועילות מאוד הן מבחינת המטופל, הן מבחינת המטפל, והן מן הבחינה הכוללת של מערכת הבריאות. ככלל, הן המטפלים והן המטופלים הגיבו בחיוב לרעיון קבלת ההחלטות המשותפת, אם כי עדיין אין למטפלים מסגרת תומכת בכל הקשור לכך. סקירה שיטתית שנערכה זיהתה שיטות התערבות אשר שיפרו את הטמעת תהליך קבלת ההחלטות במשותף. השיטות כללו הכשרת מטפלים בתקשורת ובהחלטות משותפות, מפגשים חינוכיים, מתן משובים וכן פיתוח אמצעי עזר לקבלת החלטות וליישומן.
Original languageHebrew
Title of host publicationמפגשים בעולם הבריאות (קובץ בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס)
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Pages367-376
Number of pages10
ISBN (Print)9789653501959
StatePublished - 2019

IHP Publication

  • ihp
  • Decision making
  • Therapist and patient
  • מטפלים ומטופלים
  • קבלת החלטות

Cite this