מיהו תינוק רצוי? הפלות סלקטיביות בשל אנומליות בכרומוזומי מין בגרמניה ובישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחברת מראה כיצד שיח פרופסיונלי, העוסק בסיכונים סטטיסטיים שבהולדת עוברים "פגומים", בלתי פוריים, נכרך בשיח לאומי על משמעות "החיים שראוי לחיותם". בהתבסס על סקר עמדות ועל ראיונות עומק, המאמר בוחן באופן השוואתי את יחסם של יועצים גנטיים בגרמניה ובישראל לעוברים בעלי אנומליה בכרומוזומי מין, הבאה לידי ביטוי בפגיעה בפוריות העתידית של העובר. המאמר מדגים כיצד יועצים גנטיים מגרמניה ומישראל - הנשענים על אותה טכנולוגיה - מעניקים לה פרשנויות שונות. גישתם של היועצים בישראל מעודדת הפלות סלקטיביות, ואילו היועצים בגרמניה מעודדים הורים להמשיך הריונות בעלי אותם מאפיינים רפואיים. על בסיס ממצאים אלו, המחברת בוחנת מהן התפיסות התרבותיות לגבי חשיבות היכולת להביא צאצאים לעולם, וכיצד הן מתורגמות להערכות רפואיות בדבר סיכון, ולתפיסות מדעיות-מקצועיות הקובעות מהו "נורמלי" ומהו "פתולוגי". לדבריה, המושג חיים שראוי לחיותם זוכה בתרבות הישראלית לפרשנות מצומצמת, ואילו התרבות הגרמנית בת זמננו מעניקה לו פרשנות מורחבת יותר
Original languageHebrew
Pages (from-to)97-122
Number of pages26
Journalתיאוריה וביקורת
Volume25
StatePublished - 2004

Cite this