"מילים מתריסות, מעשים צייתנים" — התמודדות צוות מחנכות עם בעיות מתמידות

מירב כהן זכריה, דורית טובין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עבודת צוות נתפסת בשנים האחרונות ככלי מרכזי בקידום הישגי התלמידים תוך התמודדות עם בעיות מתמידות (problem wicked) העומדות בפני בית הספר.בעיות המאופיינות ביחסי סיבה תוצאה עמומים, מעורבות עם בעיות נוספות, והיעדרות של פתרון אחד פשוט. בעיות מתמידות, הנובעות בין השאר מהציפיות הרבות ולעיתים סותרות המופנות לבית הספר, מחלחלות לעבודה היומיומית של הצוותים החינוכיים. מטרת המחקר היא לבדוק מה הן הבעיות המתמידות וכיצד צוות מחנכות מתמודד עמן. זהו מחקר אתנוגרפי, בו הכותבת הראשונה חקרה כצופה משתתפת את צוות מחנכות בשכבה אליה היא שייכת והכותבת השנייה שותפה לניתוח ופירוש הנתונים. המחקר התנהל בתשע"ו בתיכון בדרום הארץ, והנתונים נאספו באמצעות תצפיות, ראיונות, ניתוח מסמכים רלוונטיים וניהול יומן שדה. ממצאי המחקר מצביעים על ארבע בעיות מתמידות: עומס,מורכבות הקשר עם הורים, קשיים בעבודה מול צוות חינוכי רחב ותסכול מהתמודדות עם חלק מהתלמידים. במקביל נמצא כי הצוות מתמודד עם בעיות מתמידות אלו באמצעות שלושה דפוסים מרכזיים של מנגנון "דבר והיפוכו": סדר ואי־סדר - בו אירועים בלתי צפויים נתפסים כשגרה מוכרת; הסכמה והתנגדות - בו התנהגות צייתנית מכפרת על התנגדות מילולית; ביחד ולבד - בו המחנכות משתפות את הצוות במידע וקשיים אך נשארות להתמודד לבד. השלכות תיאורטיות ויישומיות של ממצאים אלו מוצגת בדיון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)85-114
Number of pages30
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume37
StatePublished - 2022

Cite this