מיסוד תפקיד חדש בבית-הספר: המקרה של רכז התקשוב

דורית טובין, ענת דין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המוצג במאמר בודק את תהליך המיסוד של רכז התקשוב (טכנולוגיה ומחשוב), תפקיד חדש יחסית בבתי הספר. התהליך נבדק באמצעות השוואה בין תרשים מבנה הארגון, כפי שצויר על ידי המורים, ותרשים מבנה הארגון הפורמלי של בית הספר. הממצאים מראים שרוב המורים (72%) ייצגו את רכזת המחשבים בתרשימי המבנה שלהם, אבל רק 31% ייצגו במדויק את מיקומה בהיררכיה. מסקנת המחברים היא שמיסוד תפקידה של רכזת התקשוב הוא סמלי בעיקרון, ומשרת את יחסי בית הספר וסביבתו יותר מאשר את יחסי המורות עם התקשוב (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-106
Number of pages18
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume29
StatePublished - 2007

Cite this