מירשם רופא (II): מירשמים רפואיים מיוחדים וסוגיות מימוניות

Translated title of the contribution: Special prescriptions and financial aspects of prescribing

שגב שני, זוהר יהלום

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

נדונים במאמר זה ההיבטים הנוגעים למירשמים מיוחדים - מירשמים שחלות עליהם הוראות נוספות מעבר להוראות הכלליות שנידונו במאמרנו הקודם. נדונים במאמר זה מירשמי מוסדרות רפואיים, ההוראות המינהליות הייחודיות להם, ההיבטים הכלכליים של מירשמים אלו וההוראות הנגזרות משיקולים כלכליים. כמו-כן, נדונים מירשמים לתרופות שאינן רשומות בישראל לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), ומירשמים לסמים מסוכנים כפי שהוגדרו בפקודת הסמים המסוכנים ותקנותיה.
Translated title of the contributionSpecial prescriptions and financial aspects of prescribing
Original languageHebrew
Pages (from-to)57-61
Number of pages5
Journalהרפואה
Volume145
Issue number1
StatePublished - Jan 2006

ASJC Scopus subject areas

  • General Medicine

Cite this